Włącz ułatwienia dostępu

Informacje dla uczestników

 

Termin V Konferencji Spotkania mikrobiologów, analityków i farmaceutów klinicznych z pediatrami

11 kwietnia 2024 r.

Miejsce organizacji konferencji
 
Aula im. prof. Macieja Leona Jakubowskiego,
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy,
ul. Wielicka 265, Kraków
 

Organizatorzy

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy,
ul. Wielicka 265, Kraków
https://szpitalzdrowia.pl/

Konferencja organizowana we współpracy z współpracy z Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum - Ośrodkiem ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM.

Biuro Organizacyjne

Symposium Cracoviense Sp. z o.o.
ul. Rakowicla 1/14
31-511 Kraków
tel. +48 12 422 76 00,
www.symposium.pl
 

Opłata rejestracyjna

Koszt udziału w konferencji: 150 zł brutto w tym 23%VAT.
Opłata obejmuje udział w obradach, identyfikator, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe i lunch.
 

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez uzupełnienie dostępnego na stronie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz on-line zostanie przesłany automatycznie do Biura Organizacyjnego Symposium Cracoviense Sp. z o.o. Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji zostanie przesłane natychmiast po zarejestrowaniu na stronie interentowej wydarzenia. Dokonanie rejestracji jest zobowiązaniem finansowym, które działa zgodnie z warunkami anulacji.
 
Podczas rejestracji prosimy o uważne wypełnianie danych nabywcy do umieszczenia na fakturze.
W szczególności już w momencie zakupu musicie Państwo wskazać, czy nabywcą jest osoba fizyczna czy inny podmiot (np. firma, stowarzyszenie, uczelnia). Późniejsza zamiana danych (z danych osoby fizycznej na dane innego podmiotu) na opłaconej zaliczkowo fakturze nie będzie możliwe.
Sprostowanie, omyłkowo wprowadzonych danych podatnika, możliwe będzie tylko w drodze wystawienia noty korygującej przez nabywcę  zgonie z art. 106k ustawy o VAT.

Informacja dla osób sponsorowanych przez firmy

Zgłoszenia osób sponsorowanych przez firmy powinni dokonać przedstawiciele firm, podając imię i nazwisko osoby sponsorowanej, adres email, nr telefonu oraz dane firmy niezbędne do wystawienia faktury.
 

Rezygnacja z udziału w konferencji

Rezygnacja musi być zgłoszona na piśmie do Biura Organizacyjnego.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 11.03.2024 r. zostanie zwrócona połowa depozytu, natomiast po tym terminie depozyt nie będzie zwracany.
 

Test sprawdzający

Konferencja organizowana we współpracy z Ośrodkiem ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM.
Za konferencję przyznawanych jest 8 punktów edukacyjnych twardych. Test za który przyznawane są punkty odbędzie się po zakończeniu konferencji. Warunkiem przyznania uczestnikowi 8 punktów twardych jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 60% pytań testowych.


Certyfikat

Uczestnicy konferencji, którzy nie będą brali udziału w egzaminie lub nie otrzymali pozytywnego wyniku egzaminu otrzymają certyfikat (w formie elektronicznej) potwierdzający udział w konferencji.

Parking dla uczestników konferencji

Dla uczestników konferencji będzie udostępniony bezpłatnie parking zewnętrzny przy ulicy Marii Orwid przy wjeździe do Szpitala. Na parking będzie wpuszczać ochrona na hasło: Konferencja SEPSA.
Liczba miejsc parkingowych jest ograniczona.
 


 

 

Główni Sponsorzy

 Sponsorzy